معنی و ترجمه کلمه call into requisition به فارسی call into requisition یعنی چه

call into requisition


قانون ـ فقه : به مصادره گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها