معنی و ترجمه کلمه call to account به فارسی call to account یعنی چه

call to account


مواخذه کردن از
قانون ـ فقه : حساب خواستن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها