معنی و ترجمه کلمه calling program به فارسی calling program یعنی چه

calling program


برنامه فراخوانى ،برنامه فرا خواننده
کامپيوتر : برنامه فراخواننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها