معنی و ترجمه کلمه calvus hystericus به فارسی calvus hystericus یعنی چه

calvus hystericus


روانشناسى : سردرد هيستريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها