معنی و ترجمه کلمه camber به فارسی camber یعنی چه

camber


افزايش زياد،شکم دادن تيرها،خمش تيرها،گرده ماهى ،خميده کردن ،منحنى کردن ،قوز يا خميدگى اندک ،تحدب کم ،تير يا الوار خميده و کج
علوم مهندسى : زاويه کمبر در اتومبيل
معمارى : گرده
ورزش : انحناى جلوى اسکى
علوم هوايى : انحناء
علوم دريايى : خم پل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها