معنی و ترجمه کلمه came into force به فارسی came into force یعنی چه

came into force


قانون ـ فقه : مجرى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها