معنی و ترجمه کلمه camelia به فارسی camelia یعنی چه

camelia


)= camellia(درخت و گل کامليا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها