معنی و ترجمه کلمه camphor oil به فارسی camphor oil یعنی چه

camphor oil


علوم مهندسى : نوعى روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها