معنی و ترجمه کلمه can of corn به فارسی can of corn یعنی چه

can of corn


ورزش : توپ هوايى بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها