معنی و ترجمه کلمه canadian information processing society به فارسی canadian information processing society یعنی چه

canadian information processing society


کامپيوتر : انجمن کانادايى پردازش اطلاعات

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها