معنی و ترجمه کلمه canaliculus به فارسی canaliculus یعنی چه

canaliculus


)pl.canaliculi(ابراهک ،کاريزک ،سوراخ باريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها