معنی و ترجمه کلمه canalize به فارسی canalize یعنی چه

canalize


کاناليزه کردن ،زه کشى کردن ،نهرسازى ،لوله کشى کردن ،ايجاد ابراه کردن
علوم نظامى : هدايت اجبارى منشعب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها