معنی و ترجمه کلمه canard به فارسی canard یعنی چه

canard


خبردروغ ،شايعات
علوم هوايى : رسانگر ايروديناميکى که در ان سطوح فرامين افقى لازم براى کنترل و تنظيم حرکت حول محور عرضى درجلوى سطوح اصلى برا قراردارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها