معنی و ترجمه کلمه candidate به فارسی candidate یعنی چه

candidate


داوطلب خدمت در ارتش ،داوطلب ،خواهان ،نامزد،کانديد،داوخواه
قانون ـ فقه : کانديداى مجلس
ورزش : پاياده کانديدا
علوم نظامى : داوطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها