معنی و ترجمه کلمه cannon shot به فارسی cannon shot یعنی چه

cannon shot


گلوله توپ ،تيررس توپ
علوم نظامى : شليک شده از توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها