معنی و ترجمه کلمه canonical correlation به فارسی canonical correlation یعنی چه

canonical correlation


شيمى : همبستگى بندادى
روانشناسى : همبستگى دو سويه چند متغيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها