معنی و ترجمه کلمه canteen به فارسی canteen یعنی چه

canteen


قمقمه ،فروشگاه يا رستوران ،سربازخانه
معمارى : سفره خانه
علوم نظامى : فروشگاه نوشابه و اغذيه در سربازخانه يا اردوگاه
علوم دريايى : فروشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها