معنی و ترجمه کلمه capacitive coupling به فارسی capacitive coupling یعنی چه

capacitive coupling


الکترونيک : جفتگرى خازنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها