معنی و ترجمه کلمه capacitor store به فارسی capacitor store یعنی چه

capacitor store


انباره خازنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها