معنی و ترجمه کلمه capacitor-discharge ignition به فارسی capacitor-discharge ignition یعنی چه

capacitor-discharge ignition


علوم هوايى : سيستم احتراق با انرژى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها