معنی و ترجمه کلمه capacity component of spark به فارسی capacity component of spark یعنی چه

capacity component of spark


الکترونيک : بخش ظرفيتى جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها