معنی و ترجمه کلمه capacity of coil به فارسی capacity of coil یعنی چه

capacity of coil


الکترونيک : ظرفيت پيچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها