معنی و ترجمه کلمه capacity range به فارسی capacity range یعنی چه

capacity range


حيطه توان
علوم مهندسى : حيطه ظرفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها