معنی و ترجمه کلمه capital consumption allowance به فارسی capital consumption allowance یعنی چه

capital consumption allowance


کسر مصرف سرمايه
بازرگانى : مترادف با استهلاک سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها