معنی و ترجمه کلمه capitulary به فارسی capitulary یعنی چه

capitulary


عضو دسته اى درکليسا،مجموعه دستورهاوايين نامه هاى ادارى وشرعى ،سرلوحه ،عنوان ،کتاب راهنماى کلمات کتاب مقدس ،کتاب دعا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها