معنی و ترجمه کلمه capitulate به فارسی capitulate یعنی چه

capitulate


تسليم شدن
علوم نظامى : پيمان تسليم بستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها