معنی و ترجمه کلمه capitulation به فارسی capitulation یعنی چه

capitulation


تسليم شدن به دشمن ،قرارداد کاپيتولاسيون ،عهدنامه ،کاپيتولاسيون ،تسليم
قانون ـ فقه : قراردادى که به موجب ان امتيازات خاصى به يک دولت خارجى و اتباع ان داده مى شود
علوم نظامى : تسليم بلاشرط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها