معنی و ترجمه کلمه car buttom furnace به فارسی car buttom furnace یعنی چه

car buttom furnace


علوم مهندسى : واگن کوره دوب فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها