معنی و ترجمه کلمه carbon rheostat به فارسی carbon rheostat یعنی چه

carbon rheostat


الکترونيک : رئوستاى کربنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها