معنی و ترجمه کلمه carbonization به فارسی carbonization یعنی چه

carbonization


زغالى شدن ،تبديل بذغال ،زغالش
شيمى : تقطير تخريبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها