معنی و ترجمه کلمه carbonize به فارسی carbonize یعنی چه

carbonize


کربونيزه کردن ،ذغال ساختن ،باذغال پوشاندن ياترکيب کردن
علوم مهندسى : کک ساختن
الکترونيک : کربن سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها