معنی و ترجمه کلمه carborundum brick به فارسی carborundum brick یعنی چه

carborundum brick


عمران : اجر کاربوراندوم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها