معنی و ترجمه کلمه cargo handling at port به فارسی cargo handling at port یعنی چه

cargo handling at port


بازرگانى : جابجايى کالا در بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها