معنی و ترجمه کلمه cargo liner به فارسی cargo liner یعنی چه

cargo liner


کشتى بارى
علوم دريايى : مسافرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها