معنی و ترجمه کلمه carload shipment به فارسی carload shipment یعنی چه

carload shipment


حمل بار مطابق با ظرفيت بارگيرى خودرو يا کشتى
علوم نظامى : ارسال باربه اندازه ظرفيت حمل بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها