معنی و ترجمه کلمه carnal knowledge به فارسی carnal knowledge یعنی چه

carnal knowledge


بغل خوابى ،جماع ،مجامعت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها