معنی و ترجمه کلمه carpale به فارسی carpale یعنی چه

carpale


)pl.carpalia(استخوان مچ دست ،رسغ دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها