معنی و ترجمه کلمه carpenrty به فارسی carpenrty یعنی چه

carpenrty


درودگردى ،نجارى ،چوب برى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها