معنی و ترجمه کلمه carriage return به فارسی carriage return یعنی چه

carriage return


تعويض سطر،بازگشت نورد،سر سطر رفتن
کامپيوتر : Enter/Return

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها