معنی و ترجمه کلمه cash against documents به فارسی cash against documents یعنی چه

cash against documents


بازرگانى : پول در مقابل اسناد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها