معنی و ترجمه کلمه cassiopeia به فارسی cassiopeia یعنی چه

cassiopeia


ذات الکرسى ،خداوند کرسى
نجوم : خداوند اورنگ
علوم دريايى : ذات الکرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها