معنی و ترجمه کلمه cast away به فارسی cast away یعنی چه

cast away


رانده ،مردود،کشتى شکسته ،مطرود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها