معنی و ترجمه کلمه caste system به فارسی caste system یعنی چه

caste system


نظام طبقه اى منفصل
روانشناسى : نظام کاستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها