معنی و ترجمه کلمه castellation به فارسی castellation یعنی چه

castellation


تهيه استحکامات تدافعى
علوم نظامى : سنگربندى کردن مستحکم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها