معنی و ترجمه کلمه casuistry به فارسی casuistry یعنی چه

casuistry


)pl.ies(سوفسطايى ،استدلال غلط وغير منطقى ،سفسطه
قانون ـ فقه : حل مسائل احلاقى و وجدانى با قوانين مذهبى و اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها