معنی و ترجمه کلمه catalepsy به فارسی catalepsy یعنی چه

catalepsy


جمود خلسه اى ،(طب )تصلب وسخت شدن عضلات ،جمود عضلات
روانشناسى : کاتالپسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها