معنی و ترجمه کلمه category به فارسی category یعنی چه

category


نوع ،قلم ،جنس ،طبقه اجناس ،طبقه افراد،اقلام اماد،دسته ،زمره ،طبقه ،مقوله منطقى ،رده
معمارى : طبقه
قانون ـ فقه : مقوله
روانشناسى : طبقه
زيست شناسى : دسته
ورزش : رده
علوم نظامى : طبقه نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها