معنی و ترجمه کلمه cathartic method به فارسی cathartic method یعنی چه

cathartic method


روانشناسى : روش پالايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها