معنی و ترجمه کلمه cathode-ray tube به فارسی cathode-ray tube یعنی چه

cathode-ray tube


لامپ اشعه کاتديک
علوم مهندسى : لامپ اشعه کاتدى لامپ کاتديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها