معنی و ترجمه کلمه caudate nucleus به فارسی caudate nucleus یعنی چه

caudate nucleus


روانشناسى : هسته دمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها